מענעלאוס (אויף גריכיש: Μενελαος) ביי די גריכישע מיטאלאגיע איז דער נאמען פון איינע פון די קיסרים אויף ספארטא, ער איז געווען דער מאן פון די שיינע העלענע.

מענעלאוס מיט די שיינע העלענע