מנחם איז א פערזענלעכער נאמען אויף לשון־קודש.

איינער וואס הייסט מנחם טוט מען אפט רופן מענדל אויף יידיש.


דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: