איבערקערעניש

(אַריבערגעפֿירט פון מיליטערישער איבערקערעניש)

א מיליטעריש איבערקערעניש (אויף שווייצער דייטש: פוטש) איז ווען א גרופע מענטשן ווארפן אום א געגרינדעטע רעגירונג אָן וואלן.