מייקל סטענלי דוקאקיס איז אן אמעריקאנער פאליטיקער, א געוועזענער גאווערנאר פון מאסאטשוסעטס, ער איז געווען דער דעמאקראטישער קאנדידאט פאר פרעזידענט אין 1988 אנטקעגען דזשארזש הערבערט וואלקער בוש.

מייקל דוקאקיס

דוקאקיס האט געדינט אלס דער לענגסטער גאווערנער אין מאסאטשוסעטס היסטאריע, ער איז געווען דער צווייטער אמעריקאנער גאווערנער פון גריכישע אפשטאם און די היסטאריע נאך ספירא עגניו.