מערהייט

(אַריבערגעפֿירט פון מייסטענס)

רוב איז די מערהייט ד.מ. מער ווי העלפט פון א געוויסער טייל.

אידישקייט

רעדאַקטירן

עס איז דא אזא באגריף פון אחרי רבים להטות, אז אין א ספק ווען מען ווייזט נישט ויאזוי זיך פירן מוז מען גיין נאך רוב, אבער נישט צו שלעכטס.

דעמאקראטיע

רעדאַקטירן

מערהייט איז א שליסל צו אן אמתע דעמאקראטיע, אין אלע געביטן פון א דעמאקראטיש לאנד.