מיין געלט (ענגליש: my money) איז די אפיציעלע וועבזייטל פון די רעגירונג פון די פאראייניגטע שטאטן, וועלכע ראט די מענטשן וואס צו טוהן מיט זייער געלט.