צענטראלע אינטעליגענץ אגענטור, די וועלט האנטבוך. CIA וועלט פאקטבוך ({{{יאר}}}). דערגרייכט דעם {{{צוטריט דאטע}}}, {{{צוטריט יאר}}}

די פאראמעטערס רעדאַקטירן

קאפירט די פאלגנדע טאבעלע

{{CIA וועלט פאקטבוך
|cc=   {{ר}}<!-- CIA לאנד קאד
|לאנד= גרונטלעך {{בלאטנאמען}}-->
|יאר= 
|צוטריט דאטע= 
|צוטריט יאר= 
}}