מוסטער:רוימישע נומערן

דער מוסטער בייט אראבישע נומערן אויף רוימישע.