דעם מוסטער ניצט מען צו באשרייבן רבנים.

פאראמעטערס

רעדאַקטירן
  • בילד אדער פאטא (אפציאנאל)
  • געבורטסטאג
  • פטירה
  • געהערט - צו וועלכער באוועגונג ער האט געהערט.
  • טעמעס - די עיקר טעמעס אין וואס ער האט עוסק געווען (אפציאנאל).
  • רביס - ביי וועמען ער האט געלערנט
  • דור - מיט וועמען ער האט געלערנט און קארעספאנדירט.
  • תלמידים - זיינע תלמידים.
  • חבורים - זיינע חיבורים.