דער דאזיגער מוסטער געפינט זיך אין דער פאראמעטערס קאנטראל-סיסטעם, וואס איז אקטיוויזירט אין דער יידיש־וויקיפעדיע. יעדע ענדערונג אין די פאראמעטערס פֿאדערט א פאַסיגע ענדערונג אין די דאטן פונעם מוסטער (TemplateData).
עס זענען 0 בלעטער מיט א גרייז אין דעם באניץ פונעם מוסטער. רענון נתונים


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:רב/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

רב
[[File:{{{בילד}}}|220px|{{{באשרייבונג}}}]]
{{{באשרייבונג}}}
געבורט {{{געבורט דאטע}}}
{{{געבורט ארט}}}
טויט {{{טויט דאטע}}}
{{{טויט ארט}}}
כינוי {{{כינוי}}}
קבורה ארט {{{קבורה ארט}}}
מדינה {{{מדינה}}}
לערנארט {{{לערנארט}}}
טעטיקייט ארט {{{טעטיקייט ארט}}}
באלאנג {{{באלאנג}}}
באשעפטיגונג {{{באשעפטיגונג}}}
אמטן {{{אמטן}}}
זיינע רביס {{{זיינע רביס}}}
תלמידים {{{תלמידים}}}
בני מוסטער:לפי מגדר {{{בני דורו}}}
חיבורים {{{חיבורים}}}
בן זוג {{{בן זוג}}}
בת זוג {{{בת זוג}}}
פאטער {{{פאטער}}}
מוטער {{{מוטער}}}
צאצאים {{{צאצאים}}}
{{{תפקיד1}}}
{{{תפקיד2}}}
{{{תפקיד3}}}
{{{תפקיד4}}}
{{{תפקיד5}}}
{{{תפקיד6}}}
{{{תפקיד7}}}
{{{תפקיד8}}}
{{{וועבזייטל}}}
פרעמיעס און פארערונג {{{פרעמיעס און פארערונג}}}
חתימה {{{חתימה}}}
קיין דאק פאר דעם מוסטער.

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קוואלשפראך נאמעןקוואלשפראך נאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תמונהתמונה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
כיתובכיתוב

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשרייבונגבאשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
כינויכינוי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט דאטעגעבורט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט ארטגעבורט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט דאטעטויט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט ארטטויט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סיבת המוותסיבת המוות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קבורה ארטקבורה ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מדינהמדינה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יידישע געבורט דאטעיידישע געבורט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יידישע טויט דאטעיידישע טויט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
לערנארטלערנארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טעטיקייט ארטטעטיקייט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באלאנגבאלאנג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשעפטיגונגבאשעפטיגונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אמטןאמטן

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
זיינע רביסזיינע רביס

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תלמידיםתלמידים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בני דורובני דורו

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
חיבוריםחיבורים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בת זוגבת זוג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בן זוגבן זוג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פאטערפאטער

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מוטערמוטער

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
צאצאיםצאצאים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פרעמיעס און פארערונגפרעמיעס און פארערונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
חתימהחתימה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד1תפקיד1

דא ניצט מען א תפקיד מנהיג מוסטער

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד2תפקיד2

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד3תפקיד3

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד4תפקיד4

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד5תפקיד5

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד6תפקיד6

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד7תפקיד7

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תפקיד8תפקיד8

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
וועבזייטלוועבזייטל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק