דער מוסטער איז אן ערזאץ פאר בילדער וואס פעלן, אין ארטיקלען וועגן מענטשן און ערטער. דער מוסטער האט דריי פאראמעטערס:

 • דער ערשטער פאראמעטער קען זיין:
  • טאכטער אדער פרוי: בילד פון א פערזענלעכקייט וואס איז א נקבה.
  • זון אדער מאן: בילד פון א פערזענלעכקייט וואס איז א זכר.
  • פויגל אדער פייגלעך: בילד פון א פויגל.
  • געביידע אדער ארט: בילד פון א געביידע אדער אן ארט (גרונטלעכער אויסקלייב).
 • דער צווייטער פאראמעטער איז: ראם. דעם פאראמעטער קען מען שטעלן צום ווארט קיין צו צייכענען א בילד אן א ראם, אדער א קאליר קאד צו צייכענען א ספעציפֿישן קאליר פארן ראם. דער גרונטלעכער קאליר איז גרוי.
 • דער דריטער פאראמעטער איז: אויסגלייכונג. דאס פועלט אויסצוגלײַכן דאס בילד אדער צו רעכטס אדער צו לינקס אדער קיין אויסגלײַכונג (ווען מען ניצט דעם מוסטער אין א טאבעלע אדער אן אנדער מוסטער). דער גרונטלעכער אויסקלייב איז אויסגלייכונג צו לינקס.

ביישפילןרעדאַקטירן

פשוטער ביישפילרעדאַקטירן

{{קיין בילד|פרוי}}:

קיין פריי בילד

ביישפיל מיט קיין אויסגלייכונג (פאר ניצן אין אנדערע מוסטערן אדער אין טאבעלעס)רעדאַקטירן

{{קיין בילד|געביידע|אויסגלייכונג=קיין}}:

קיין פריי בילד

ביישפיל מיט אן אנדער קאליר ראםרעדאַקטירן

{{קיין בילד|מאן|ראם=black}}:

קיין פריי בילד