פאראמעטער 1 איז א יאר צווישן 5766 און 5786

אויב מען גיט א צווייטן פאראמעטער ווערט דאס קביעות געוויזן מיט א פ (פאר א פשוטן יאר) אדער מ (פאר אן עיבור יאר)

למשל: קביעות פון תשע"ט איז

{{קביעות פון יאר|5779}} = בשז

{{קביעות פון יאר|5779|מפ}} = בשז מ