דער דאזיגער מוסטער געפינט זיך אין דער פאראמעטערס קאנטראל-סיסטעם, וואס איז אקטיוויזירט אין דער יידיש־וויקיפעדיע. יעדע ענדערונג אין די פאראמעטערס פֿאדערט א פאַסיגע ענדערונג אין די דאטן פונעם מוסטער (TemplateData).
עס זענען 0 בלעטער מיט א גרייז אין דעם באניץ פונעם מוסטער. רענון נתונים


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:פילאסאף/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
 • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
 • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

פילאסאף
[[File:{{{בילד}}}|220px|{{{באשרייבונג}}}]]
{{{באשרייבונג}}}
געבורט {{{געבורט דאטע}}}
{{{געבורט ארט}}}
טויט {{{טויט דאטע}}}
{{{טויט ארט}}}
לערנארט {{{לערנארט}}}
דאקטאראט-מענטאר {{{דאקטאראט-מענטאר}}}
מוסדות {{{מוסדות}}}
דאקטאראנט {{{דאקטאראנט}}}
שטראָם {{{שטראם}}}
תחומי עניין {{{תחומי עניין}}}
באַאיינפֿלוסט פֿון {{{משפיעים}}}
האט באַאיינפֿלוסט {{{מושפעים}}}
מדינה {{{מדינה}}}
יצירות ידועות {{{יצירות ידועות}}}
פרעמיעס און פארערונג {{{פרעמיעס און פארערונג}}}
{{{וועבזייטל}}}

התבנית משמשת לתיאור פילוסופים.

{{פילאסאף
|נאמען=
|קוואלשפראך נאמען=
|בילד=
|באשרייבונג=
|געבורט דאטע=
|געבורט ארט=
|טויט דאטע=
|טויט ארט=
|לערנארט=
|דאקאטאראט-מענטאר=
|מוסדות=
|דאקטאראנט=
|שטראם=
|תחומי עניין=
|משפיעים=
|מושפעים=
|מדינה=
|יצירות ידועות=
|פרעמיעס און פארערונג =
|וועבזייטל=
}}

פאראמעטערס רעדאַקטירן

 • נאמען - פֿילאסאפֿ׳ס נאמען
 • קוואלשפראך נאמען - פֿילאסאפֿ׳ס נאמען אין זיין מוטערשפראך
 • בילד - פֿילאסאפֿ׳ס בילד
 • באשרייבונג - באשרייבונג פאר בילד
 • געבורט דאטע - פֿילאסאפֿ׳ס געבורט דאטע
 • טויט דאטע - פֿילאסאפֿ׳ס דאטע פון טויט
 • לערנארט - אקאדעמישע אנשטאלטן וואו דער פילאסאף האט געלערנט
 • מוסדות - מוסדות בהם לימד
 • שטראם - שטראָם אין פילאסאפיע
 • תחומי עניין - תחומי עניין מרכזיים
 • משפיעים - פֿילאסאפֿן וואס האבן אים באאיינפלוסט
 • מושפעים - פֿילאסאפֿן וואס ער/זי האט באאיינפלוסט
 • מדינה - לענדער וואו ער האט געוואוינט
 • יצירות ידועות - עבודות בולטות
 • פרעמיעס און פארערונג - פרעמיעס מיט וואס מ׳האט אים באלוינט
 • וועבזייטל - אפיציעלע וועבזייטל


דעם מוסטער זאל מען שטעלן אין ארטיקלען וועגן א פילאסאף.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קוואלשפראך נאמעןקוואלשפראך נאמען

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באשרייבונגבאשרייבונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט דאטעגעבורט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט ארטגעבורט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט דאטעטויט דאטע

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט ארטטויט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קבורה ארטקבורה ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
לערנארטלערנארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
דאקטאראט-מענטארדאקטאראט-מענטאר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
דאקטאראנטדאקטאראנט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יצירות ידועותיצירות ידועות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פרעמיעס און פארערונגפרעמיעס און פארערונג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מוסדותמוסדות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שטראםשטראם

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תחומי ענייןתחומי עניין

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
משפיעיםמשפיעים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מושפעיםמושפעים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מדינהמדינה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
וועבזייטלוועבזייטל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק