[[{{{1}}} אונטערגרונט סטאנציע|{{{1}}}]]

באניץ רעדאַקטירן

דער מוסטער פארברייטערט זיין פאראמעטער צו פארבינדן צום ארטיקל וועגן דער שייכותדיקער לאנדאנער אוטערגרונט סטאנציע, אן צו ווייזן די ווערטער "אונטערגרונט סטאנציע".

למשל, {{טיובלינק|גאלדערס גרין}} פארברייטערט זיך צו [[גאלדערס גרין אונטערגרונט סטאנציע|גאלדערס גרין]].

דער שטייגער איז אז ארטיקלען וועגן לאנדאנער אונטערגרונט סטאנציעס האבן א קעפל וואס לאזט אויס מיט די ווערטער "אונטערגרונט סטאנציע".