מוסטער:היינט אין היסטאריע

מען דארף אריינלייגן דעם תבנית ווי עס ברויך צו זיין אין די בטבלת החודש פון היינט אין היסטאריע.

די אופן וויאזוי זיך צו באגיין מיט דעם מוסטעררעדאַקטירן

{{היינט אין היסטאריע טאג| חודש | טאג }}

פערעמעטערס:

  1. חודש - חודש ציטירט מיט 2 נומערן (א 0 בעפאר).
  2. טאג - טאג ציטירט מיט איין נומער אדער 2 (אן א 0 בעפאר).

ביישפיל צו באדינען מיטן מוסטעררעדאַקטירן

{{היינט אין היסטאריע טאג|01|1}}