[[{{{1}}} (הויף)|{{{1}}}]]

דער מוסטער פארברייטערט זיין פאראמעטער צו פארבינדן צום ארטיקל וועגן דעם שייכותדיקן רבישן הויף.

למשל, {{הויפלינק|קאזמיר}} פארברייטערט זיך צו [[קאזמיר (הויף)|קאזמיר]].