דער מוסטער קאלקולירט דער אונטערשייד צווישן יארן, מאנאטן און טעג צווישן צוויי דאטעס.

די ערשטע דאטע דארף זיין געשריבן איידער די צווייטע (כראנאלאגיש).
ד"ה, די ערשטע דאטע דארף זיין ווייניקער ווי די צוויטע.

{{דאטע אונטערשייד
|טאג1=טאג פון ערשטע דאטע (1 - 31)
|מאנאט1=מאנאט פון ערשטע דאטע (1 - 12)
|יאר1=יאר פון ערשטע דאטע (פולער נומער)
|טאג2=טאג פון צווייטע דאטע (1 - 31)
|מאנאט2=מאנאט פון צווייטע דאטע (1 - 12)
|יאר2=יאר פון צווייטע דאטע (פולער נומער)
}}

אדער מיט פאראמעטערן אָן נעמען:

{{דאטע אונטערשייד|טאג1|מאנאט1|יאר1|טאג2|מאנאט2|יאר2}}

אלע פאראמעטערס זענען אפציאנאל. א ליידיקער פאראמעטער ווערט קאלקולירט לויט די איצטיקע דאטע.

מען קען באלייגן |סארטן=יא צו נוצן א סארטירטע טאבעלע. אויב עס זענען דא אנדערע קוואליטאטן, מען קען נישט באלייגן |, צום ביישפיל:

| style="background:blue;" {{דאטע אונטערשייד|סארטן=יא|...

אנשטאט

| style="background:blue;" | {{דאטע אונטערשייד|סארטן=יא|...

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט פֿארמאַטירן די פאַראַמעטערס אין דער שורה.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
11

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
22

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
33

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
44

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
55

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
66

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
סארטןסארטן

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יאר2יאר2

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
יאר1יאר1

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאנאט1מאנאט1

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מאנאט2מאנאט2

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טאג1טאג1

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
טאג2טאג2

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק