דער מוסטער קלערט אויף צו אן ארטיקל עקזיסטירט. ווען יא, ווערט צוריקגעגעבן דעם ארטיקל־נאמען מיט א לינק , אנדערש ווערט צוריקגעגעבן דעם ארטיקל־נאמען אָן א לינק.

מען ניצט נישט דעם מוסטער אין ארטיקלען, נאר אין אנדערע מוסטערן, למשל וועבלינק מוסטערן. אין אזא פאל ווערט דער מוסטער דערהיינטיקט ווען דער ארטיקל ווערט געשריבן.

{{געשריבן|ארטיקל־נאמען}}

וויקי קאד רעזולטאט
{{געשריבן|קעצעלע}} קעצעלע
{{געשריבן|קאץ}} קאץ