ברכת החמה אין א יידיש יאר.
פאראמעטער 1: א נומערליכע ווערט פון א יידישן יאר, צב"ש: 5769 (פאר ה'תשס"ט).