מוסטער:באן ליניע אנווייזונגען

פאר רעדאקטארן: פיקטאגראמען קאטאלאג

ערקלערונג פון סימבאלן
קאליר פלאן
באן ליניע לייכטע באן אדער מעטרא ליניע
באניצט נישט באניצט טונעל באניצט נישט באניצט טונעל
leer KBHFa
סוף-סטאנציע
leer BHF
סטאנציע
leer SBHF
אויסטויש-סטאנציע (מיט פֿארשטאטישן אדער לייכטן באַן נעצווערק)
leer eBHF
פארמאכטע סטאנציע אויף אפֿענער ליניע
leer HST
מינערדידע סטאנציע
leer DST
פֿראכט סטאנציע אדער וואקזאל
exSTRq eABZgl
קנופ צו א פארמאכטער ליניע
STRq ABZgl
קנופ
STRq KRZo
בריק איבער אנדער ליניע
STRq KRZu
בריק אונטער אנדער ליניע
STRq KRZ
פֿלאַכער אַריבערגאַנג
STRq TBHF
איבערבייט סטאנציע אויף קנופ
STRq TBHFo
הויכסטאנציע
STR+r ABZgl+l
דרייעקיגער קנופ
XBHF-R XBHF-L
אריבער־פעראן איבערבייט
CONTf STR
רוטעס וואס גייען ווייטער נישט אויף דער רוטע מאפע
leer LSTR
Interruption
leer STRo
איבערבריק
leer SKRZ-Ao
אויטאסטראד
leer SKRZ-Bo
אויטאסטראד (בריטישער סימבאל)
leer hKRZWae
בריק איבער וואסער
leer SBRÜCKE
אונטערבריק
leer TUNNEL1
טונעל
leer GIPl
שפיץ
leer KMW
Change of mileage or kilometrage
leer ZOLL
אינטערנאציאנאלער גרענעץ
leer STR+GRZq
גרענעץ
leer ÜST
Track switch/crossover
leer BUE
ניווא-איבערגאנג
leer TRAJEKT
פראם (טייל פון רוטע)
BOOT BHF
פראם (אומאפהענגיק)
FLUG BHF
סטאנציע דינט פליפארט
leer ENDEe
סוף פון ליניע אויף אן אפענער ליניע