מוסטער:אפהאנדעלונג

Text-x-generic.svg
דאס איז אן אפהאנדלונג. עס איז נישט קיין פאליסי און נישט קיין אנווייזונג עס איז בלויז א פערזענליכע מיינונג פון מערערע באנוצער וואס זענען מער ווייניגער מסכים צו די אמת פון איר אינהאלט.