אויפנעם: א שנירל וואס אפשר אנטהאלט קלאמערן.

אויסגאב: דאס שנירל אן סיי די קלאמערן סיי וואס איז צווישן זיי.

דאס וועט אדורכגעפירט מיטן פאלגנדן lua מאדול: יחידה:קלאמערן.

דער מוסטער איז ניצבאר צו טרעפן אן ארטיקל ווען דער בלאט־נאמען אנטהאלט קלאמערן.

  • פֿאר {{אן קלאמערן|באבאוו}} ווערט געוויזן: באבאוו
  • פֿאר {{אן קלאמערן|באבאוו (הויף)}} ווערט געוויזן: באבאוו
  • פֿאר {{אן קלאמערן|באבאוו (ספר, 5776)}} ווערט געוויזן: באבאוו