דער דאָזיקער אַרטיקל נעמט אַרײַן דעם טעקסט װאָס געפֿינט זיך אונטערן זוכװאָרט „טיטל ווערט גדאַרפֿט” אין דער אַלגעמיינער אילוסטרירטער ענציקלאָפעדיע (באַנד ?), וואָס איז הײַנט אינעם רשות־הרבים.