דער מוסטער לייגט צו א נארמאלן שפייץ אין א תנאי אנווייז. ווען מען ניצט נישט דעם מוסטער, ווערט באהאלטן דער נארמאלער שפייץ וואס קומט ביים אנהייב אדער ביים סוף פון א תנאי אנווייז.

זעט אויך רעדאַקטירן