מונינג הייסט זיך אראפציען די הויזן אויף ריווערטס ווען מען וויל איינעם פארשמען. עס הייסט אזוי ווי אין ענגליש לבנה מון ווייל דער תחת קוקט אויס ווי א 2 לבנה'ס מען ווייזט יענעם די לבנה.

סטודענטן פירן דורך א מאסן מונינג