מוטערשפראך

(אַריבערגעפֿירט פון מוטער שפראך)

מוטערשפראַך (mother tongue) איז די שפראך מיט וואס מ'האט זיך געהאָדעוועט און געוואַקסן מיט און דאס גע'ירשענט פון אלס קליין פיצל קינד זינט די מאמע האט אים געזייגט און געוויגלט הייסט.

א מענטש טוט פארשטיין ווערטער און באגריפן לויט זיין מוטערשפראך.

זעט אויך רעדאַקטירן