מאַרטין לוטער (10טן נאוועמבער 1483 - 18טן פעברואר 1546) איז געווען דער גרינדער פון פראטעסטאנטע קריסטנטום.

מארטין לוטער

ער איז געווען ד דייטשער מאנאך וואס האט אנגעהויבן די פראטעסטאנטע רעפארמאציע. ער האט פארעפנטלעכט זיינע 95 טעזיסן, וואס האבן אפגעלייקנט די רעכט פון דעם פויבסט צו פארקויפן "פארלינטקייטן". דער פויבסט האט אים אריינגעלייגט אין חרם, אבער לוטער האט פארברענט דעם באפעל.

ער האט געהייראט קאטערינע פאן בארא.