מעקדאנעלדס אדער מאַקדאָנעלדס געשריבן McDonald's איז דער וועלטס גרעסטער געזעלשאפט פון פליישיגע שנעלע עסנווארג רעסטאראנען אין דער וועלט.

א כשר'ע מאקדאנעלדס רעסטאראן אין ישראל

זייער עסנווארג איז בעיקר האמבורגערס.

לענדער מיט מאקדאנאלדס