מאור ושמש איז א חסידיש ספר אפגעשריבן די תורה'ס פון רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין עס איז געדריקט געווארן די ערשטע מאל אין יאר תר"ב דורך זיין זון רבי אהרן עפשטיין