מאַדקאָן באַנד

מאַדקאָן איז דער נאָמען פֿון אַ נאָרװעגישע היפ אפ/רעפ טרופע געגרינדעט 1992.

סטודיאָ אַלבאָמעןרעדאַקטירן

  • 2004: It's All a MadCon
  • 2007: So Dark the Con of Man
  • 2009: InCONvenient Truth

סינגלעןרעדאַקטירן

  • 2004: Doo Wop
  • 2004: Infidelty
  • 2008: Beggin
  • 2008: Back on the Road
  • 2008: Dandelion
  • 2008: Liar

װעב־לינקעןרעדאַקטירן