מאנאלאגען

(אַריבערגעפֿירט פון מאָנאָלאָגען)

מאָנאָלאָגען איז א ביכל וואס שלום עליכם האט ארויסגעגעבן אין יאר 1921.

עס אנטהאלט די פאלגנדע קאפיטלען:

  • "דאס טעפעל" - געשריבן אין יאר 1901
  • "גענז" - געשריבן אין יאר 1902
  • "א ווייסע כפרה" א מאנאלאג פון א מאדאם. געשריבן אין יאר 1904
  • "דער יום-טוב'דיגער צימעס" א מאנאלאג פון א ווילנער אידינע געשריבן אין יאר 1904.
  • "א נגידישע פרעזשעניצע" א ליטווישער דיאלאג - געשריבן אין יאר 1904.

"איין עצה" - געשריבן אין יאר 1904.

"ביי'ם דאקטאר" - געשריבן אין יאר 1904.

"יוסף" דערצעהלונג פון א דזשענטעלמען - געשריבן אין יאר 1905.

"חאַבּנע" - געשריבן אין יאר 1905.

"ס'א ליגען!" דיאלאג אין גאליציע - געשריבן אין יאר 1906