לעגאליטעט מיינט אז עס אויסגעהאלטן לויטן געזעץ.

אידישקייטרעדאַקטירן

דינא דמלכותא דינא.