עפענען הויפטמעניו

וו.צ.ב. אדער למשל איז א ראשי תיבות פון ווי צום ביי שפיל וואו צו זאגן א משל אויף עפעס וואס מ'וויל ארויסברענגן.