א לופע איז א לינז וואס מען ניצט צו פארגרעסערן קליינע זאכן אדער שריפט כדי מ'זאל זיי זען בעסער.

צו פארגרעסערן קליינע שריפט ניצט מען א גרעסערע לופע מיט א הענטל. א קליינע לופע וואס מען לייגט אינעם אויג ניצט מען צו באקוקן בריליאנטן.