לבנות פון יופיטער

וויקימעדיע ליסטע
Jupiter-moons.jpg
The Galilean satellites (the four largest moons of Jupiter).tif

עס זענען דא 80 לבנות פון יופיטער וואס מען ווייסט דערפֿון. די מערסט מאסיווע זענען די גאליליעאנישע לבנות: אייא, גאנימעד, אייראפע, און קאליסטא.