א לאַפּע (מערצאָל: לאַפּעס) איז א ווייכער פֿוס פון א זױג-חיה מיט פיר פיס װאָס האָט װײכע סעקציעס אױף װאָס זײ גײן צו פוס.

די לאפע פון א טיגער

דאָס װאָרט קען אױך מײנען אַ הענטעלע פון אַ קלײן קינד אָדער אַ האנט פון עפּעס װאָס איז נישט קײן לעבעדיקע אָביעקט, למשל אַ ליאַלקע אָדער אַ מאַריאַנעט.