כארעאגראפיע

(אַריבערגעפֿירט פון כארעגראפיע)

כאָרעאָגראַפֿיע איז די קונסט צו באשאפן טענץ. אַ כארעגראף איז דער וואָס פירטאָן און לערנט די טענצער ווי אזוי צו טאַנצן לויט די ספּעציפֿישע מוזיק.