א יתום איז דער וואס האט נישט קיין טאטע אדער קיין מאמע. (אין אלגעמיין טייטלט דאס אן בלויז אויף יונגע)

א געמאלעוועטע בילד פון צוויי יתומים'לאך

א יתום אין די תורה

רעדאַקטירן

אין די תורה איז א יתום נאר דער וואס האט נישט קיין טאטע. אבער דער וואס האט פארלוירן זיין מאמע הייסט נישט קיין יתום, וויבאלד אין די תורהס צייטן האבן נאר די מענער געארבייט פאר פרנסה, און נאר ווען איינער פארלירט זיין טאטע ווערט ער א נצרך וואס מען דארף אים העלפן מיט די חוקי התורה.