יעדער דיסטריקט אין ישראל האט א הויפטשטאט און באזונדערע פעדעראלע אפטיילונגען ווי געריכטן און נאך,

אין ישראל איז דא זעקס דיסטריקטן (זיבן מיט יהודה ושומרון); דריי זענען שטעטליש: ירושלים, תל אביב, און חיפה, און דריי געאגראפישע דיסטריקטן: צפון, דער צענטער און דרום.

די זיבן דיסטריקטן
דיסטריקט הויפטשטאט נאטיצען
ירושלים דיסטריקט ירושלים
צפון דיסטריקט נצרת
חיפה דיסטריקט חיפה
צענטער דיסטריקט רמלה
תל אביב דיסטריקט תל אביב ס'נעמט אריין אין זיך די שטעט תל אביב און יפו און די ארומיגע שטעט.
דרום דיסטריקט באר שבע
יהודה ושומרון דיסטריקט דער שטח ווערט אנגערופן די איינגענומענע באדן.