הרב יעקב יוסף ריינמאן איז א תלמיד חכם וואס איז מחבר ספרים און א שרייבער. ער איז אן אייניקל פונעם נאראלער רב, הר"ר שלום ריינמאן.

ער איז דער מחבר פון שופרא דשטרא און אביר יוסף.

ער האט אויך געשריבן א סעריע פון היסטארישע מעשה ביכער אונטערן פסעוודאנים אבנר גאלד.[1]

אויך א בוך פון היסטאריע: דעסטיני: די געשיכטע פונעם יידישן פאלק און דער מערב וועלט, ישיבת בית משה 1995[2]


מקורות רעדאַקטירן

  1. משפחה 233 (ענגליש)
  2. Intellect Book Shop