יע"ל קג"ם איז ראשי תיבות:

  • יאוש שלא מדעת (ב"מ כב)
  • עד זומם (סנהדרין כז)
  • לחי העומד מאליו (עירובין טו.) אדער למפרע הוא גובה (פסחים ל:), אדער ימי ל'ידה (תוספות נדה לז.)
  • קידושין שלא נמסרו לביאה (קידושין נא)
  • גילוי דעת בגיטין (גיטין לד)
  • מומר אוכל נבילות להכעיס (סנהדרין כז),

עס איז דא א כלל אז כאטש מען פסק'נט ווי רבא קעגן אביי, די הלכה בלייבט ווי אביי ביי די הלכות פון יע"ל קג"ם.