יידישע יארן ד' אלפים - ד'צ"ט


יידישע יארן ד' אלפים (4000) - ד'צ"ט (4099) האבן אנגעהויבן אין יאר 239 און האבן געקאנטשעט אין יאר 339 לויטן יוליאנישן קאלענדאר.