יידישע יארן ב'תת"ק - ב'תתקצ"ט


יידישע יארן ב'תת"ק (2900) - ב'תתקצ"ט (2999) האבן אנגעהויבן אין יאר 862 פאר דער ציווילער רעכענונג און האבן געקאנטשעט אין יאר 762 פאר דער ציווילער רעכענונג לויטן יוליאנישן קאלענדאר.