די יו.עס. צענזוס איז א ציילונג וואס קימט פאר אין אמעריקע איינמאל אין 10 יאר צי זען וויפל מענטשן זענען דא כדי צי קענען איינטייל גלייך די קאנגרעס זיצן פאר אלע שטאטן . אויך איז דא שטאטן וואס ניצען די נומערן צי איינטיילן די לאקאלע דיסטריקטן פאר די לאגיסטלאטורן

זעט אויךרעדאַקטירן