יוסף פיש איז געווען חזן אין דער גרויסער ארטאדאקסישער שול אין בודאפעסט, וואו ער האט געדאוונט ביז דער אונגארישער רעוואלוציע אין יאר תשי"ז.

דאן איז ער געפארן קיין ארץ ישראל.