טריאנוס (טראַיאַן) איז געווען דער דרייצנטער רוימישער קייסער.

טריאנוס