טראדיציע אדער מסורה, איז פון וואס אלע מנהגים און אידישקייט קומט.

מסורת סיג לתורה, ווערט אבער בעיקר רעפערירט צו די טראפן וויאזוי מען ליינט די תורה. און די חילוקים צווישן קרי מיט כתיב. וואס די מיינונג פון די תורה טוישט זיך לויטן ניגון אזוי ווי טאטע שיק מיר הויזן..

לויטן ספר החינוך איז דער באגריף באזירט אויף דעם פאקט אז אלע אונזערע עלטערן האבן אייביג געוויסט און געזאגט אז זיי אליינס זענען געשטאנען ביים בארג סיני און גענומען די תורה. און קיינער ירשענט נישט פאר זיינע קינדער און אייניקלעך קיין ליגענט.

אל תטוש תורת אימך. און פון דעם איז אויך דא אן איסור פון חתם סופר חדש אסור מן התורה נישט קיין חילוק וואס דאס איז אויב עס איז נישט געווען באקאנט און געפירט דורך פריערדיגע דורות, איז דאס לויט אים קעגן די מסורה און אסור.