טיף פרעגלען איז א קאכן מעטאד אין וואס די עסן ווערט איינגעטונקן אין אויפגעקאכטע אויל אדער פעטענס.

געפרעגלט פלייש מיט פרענטש פרייס.

עס ווערט קלאסיפיצירט אלס א טרוקן קאכעריי ווייל עס אנטהאלט נישט קיין וואסער, און דאס איז מער הייס.

עס נעמט פיל שנעלער ווי קאכן דורך וואסער.