רבי חיים אורי פריינד איז א מיטגליד אין דעם בית דין פון דער עדה החרדית אין ירושלים און ראש ישיבת רמ"א