חזנים זינגען אין אידיש

חזנים זינגען אין אידיש איז א מוזיק אלבאם רעדאגירט דורך עקיבא צימערמאן פאר אילן בייבער פון ישראל מוזיק ערשיינען אין יאהר תשנ"ז.

עס אנטהאלט ארייעס, אופערעטא, פאלקס לידער און חסידישע לידער געזונגען פון בארימטע חזנים.

קאד נומער: 5047.

אינהאלטרעדאַקטירן

משה קאסעוויצקירעדאַקטירן

 • די ארייע רחל
 • זאמד און שטערן

בערעלע חגירעדאַקטירן

 • אל תירא (חסידישע ליד)
 • דער יוד און דער גוי (פאלקס ליד)

יוסף שליסקירעדאַקטירן

 • פערל פישערס
 • די ארייע רחל

ישראל באקאןרעדאַקטירן

 • אהיים אהיים
 • דער חזן און דער גבאי (פינטשיק)
 • א פינטאלע (חב"ד)
 • לאמיר זיך איבערבעהטן

בנימין אונגאררעדאַקטירן

 • רויז רויז (קאלוב)
 • קאצק
 • איזביצה

צבי אהרונירעדאַקטירן

 • וואו אהין זאל איך גיין

לינקעןרעדאַקטירן