חזנים זינגען אין אידיש איז א מוזיק אלבאם רעדאגירט דורך עקיבא צימערמאן פאר אילן בייבער פון ישראל מוזיק ערשיינען אין יאהר תשנ"ז.

עס אנטהאלט ארייעס, אופערעטא, פאלקס לידער און חסידישע לידער געזונגען פון בארימטע חזנים.

קאד נומער: 5047.

משה קאסעוויצקי

רעדאַקטירן
 • די ארייע רחל
 • זאמד און שטערן

בערעלע חגי

רעדאַקטירן
 • אל תירא (חסידישע ליד)
 • דער יוד און דער גוי (פאלקס ליד)

יוסף שליסקי

רעדאַקטירן
 • פערל פישערס
 • די ארייע רחל

ישראל באקאן

רעדאַקטירן
 • אהיים אהיים
 • דער חזן און דער גבאי (פינטשיק)
 • א פינטאלע (חב"ד)
 • לאמיר זיך איבערבעהטן

בנימין אונגאר

רעדאַקטירן
 • רויז רויז (קאלוב)
 • קאצק
 • איזביצה

צבי אהרוני

רעדאַקטירן
 • וואו אהין זאל איך גיין